Et enkelt samhandlingsverktøy

Alle planer - alltid tilgjengelig - fra ett sted
Nå kan alle med behov for å samhandle elektronisk gjøre dette uavhengig av hvilket fagystem de bruker til daglig. Samtidig kan de være trygge på at Datatilsynets retningslinjer blir fulgt.

Lettere for alle
Med våre systemer blir koordinering lettere enn noensinne og ansatte sparer tid. Brukermedvirkningen blir reell ved at tjenestemottakeren kan sitte hjemme og samhandle direkte med sine hjelpere.

Integrert Noark5-arkivkjerne
Sikker og framtidsrettet lagring i den integrerte arkivkjernen.

IP_forside.png

Referanse

Sola_komm-01.png

“ACOS IP åpner dører til enkel og sikker samhandling mellom aktører både internt i kommunen, men også ut mot det øvrige samfunnet/hjelpeapparatet. Sikkerhetsnivået et satt slik at personsensitiv informasjon kan utveksles mellom ulike plandeltakere uten restriksjoner og systemet er tilgjengelig 24/7 fra hvilken som helst lokasjon. Planeier, pårørende og plandeltakere kan når som helst oppdatere seg og gjøre endringer i planen”

-   Håvard A. Høines, Sola kommune

Fleksibelt

Løsningen er optimalisert for bruk på nettbrett og smarttelefon, og kommunene kan velge mellom nynorsk og bokmål som standardspråk.

Stabil drift

ACOS drifter og vedlikeholder programvaren, og alle våre kunder er dermed på samme versjon.

Enkelt å ta i bruk

ACOS IP & IOP er svært brukervennlig og det kreves minimalt med opplæring for å kunne ta løsningen i bruk.

 

Arkivering med Noark 5-kjerne

Installeres med egen Noark 5-base for sikker arkivering av planene.

 

Har du spørsmål? Therese kontakter deg

Jeg ønsker meg:
Felt merket med * må fylles ut

Login for redigering