Tjenestedesign - ACOS AS
 
 

Program

Tjenestedesign

Tjenestedesign gir mer fornøyde brukere av tjenesten OG en enklere hverdag for de som jobber med den. Kristiane viser dere eksempler på hvordan kartlegging av en tjenestereise og forbedringer av enkeltelementer i denne fører til fornøyde brukere og ansatte. 

Mandag 30. November kl: 10:30 - 11:15

Kristiane har et smittsomt sterkt engasjement for tjenestedesign og forklarer hva dette er, hvordan et tjenestedesignprosjekt foregår og ikke minst - hvilke gevinster et slikt prosjekt kan gi. Her blir det både eksempler og inspirasjon til å komme igang med egne tjenestedesignprosjekt.

Et tjenestedesignprosjekt går bredere enn bare nettsiden, det omfatter hele tjenesteleveransen både i kommunikasjon, søknadsprosesser, utførelse og oppfølging og er dermed relevant for mange deler av organisasjonen. 

Meld deg på FAGuken