Kassasjonsfunksjonalitet i WebSak - ACOS AS
 
 

Program

Kassasjonsfunksjonalitet i WebSak

For materiale som ikke blir funnet bevaringsverdig for ettertiden blir det gjort kassasjonsvedtak. Det vil si at materialet ikke skal leveres til et arkivdepot, men kan slettes eller makuleres når organet ikke lenger har bruk for det i sin egen virksomhet.

 

Tirsdag 01. desember kl 10:30 - 11:15

Vi ser på hvordan du kan bruke kassaksjonsfunksjonaliteten i WebSak til dette arbeidet.

 

Meld deg på FAGuken

Tone Tollefsen

Tone er seniorrådgiver i ACOS og jobber med rådgiving når det gjelder tilganger og rutiner i WebSak, både mot kunder og internt i ACOS. Tone holder også kurs innen systemadministrasjon, arkivarkurs, saksbehandlingskurs med mer.