Hvordan importere og arkivere filer fra ulike kilder til WebSak? En casebasert gjennomgang i WebSak+ - ACOS AS
 
 

Program

Hvordan importere og arkivere filer fra ulike kilder til WebSak? En casebasert gjennomgang i WebSak+

Hver dag mottar du filer fra mange ulike kilder som du skal ha inn i WebSak, enten filene kommer via e-post, lokalt filområde eller Teams. I WebSak+, er det enkelt å importere filer fra alle disse kildene. I denne casebaserte presentasjonen får du se hvordan du kan arkivere disse på en enkel og effektiv måte.

Onsdag 02. demsember kl: 10:30 - 11:15

Maks 20 deltagere - førstemann til mølla

Sesjonen egner seg for saksbehandlere, ledere, arkivarer. For brukere som har tatt i bruk Teams vil sesjonen være spesielt nyttig da dette er en ny funksjonalitet i WebSak+ versjon 8.6. 

Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis i sesjonen. 

Deltakere bør ha grunnleggende kjennskap til WebSak Fokus eller WebSak+.

 

Meld deg på FAGuken

Ole Ronny Tveite-Strand
Konsulent

Ole Ronny har erfaring med brukeropplæring, testing og rådgivning i forbindelse med implementering av WebSak, samt andre Noark-systemer i blant annet universitets- og høyskolesektoren. Han har også lang erfaring som saksbehandler og har jobbet som kursholder i flere større innføringsprosjekter av WebSak, både hos NAV og i Oslo kommune m.fl.