Hvordan holde det ryddig i eget hus? Veiledning i periodisering og avlevering - ACOS AS
 
 

Program

Hvordan holde det ryddig i eget hus? Veiledning i periodisering og avlevering

Denne sesjonen er for deg som er arkivansvarlig i din virksomhet. Du vil få veiledning i hva du må vurdere når du skal periodisere og avlevere arkivdeler. 

Onsdag 02. desember kl: 09:30 - 10:15

Innhold:

  1. Skarpt eller mykt periodeskille
  2. En eller flere arkivdeler?
  3. Avskrive restanser og avslutte saker
  4. Legge inn nye arkivperioder
  5. Opprette nye arkivdeler
  6. Ny database?

 

Meld deg på FAGuken

Marit Faarlund Hetland

Marit har jobbet i ACOS i over 12 år. Hun har vært fagansvarlig, rådgiver og prosjektleder for innføring av WebSak hos mange nye kunder - både kommunale, statlige og private. Hun kjenner også ACOS Møte og Ledelsesinfo godt.