ACOS Fagdager

Program for FAGdag WebSak

FAGdag ACOS WebSak 2018 Program
Tid Program Detaljer
08:00-09:00 ACOS konsulent tilgjengelig i kurslokalet.
09:00-09:45 Åpen time I denne første sesjonen tar vi opp problemstillinger som deltagerne ønsker å få svar på. Send gjerne forslag til tema på forhånd (anettew@acos.no).
10:00-11:30 Nytt i versjonen WebSak 7.1 Fokus og Basis: Admin og Arkiv
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:15 Hvordan bruke tilleggsdata? Vi setter opp eksempel på tilleggsdata sammen
13:30-14:15 Tilgangsfunksjonalitet Hvem skal ha tilgang til hva i systemet?
14:30-16:00 Erfaringsutveksling, tips og triks, samt oppsummering og avslutning
Fant du det du lette etter?