ACOS Fagdager

FAGdag for ACOS IP

På FAGdagene treffer du våre dyktige konsulenter som gir deg ny kunnskap og svarer på dine spørsmål. Du treffer også andre brukere av systemene, og kan knytte kontakter og utveksle erfaringer. På denne måten kan du få et voksende nettverk du kan benytte som en ekstra ressurs i arbeidshverdagen.

Meld deg på

Program for dagen

FAGdag ACOS IP 2018 Program
Tid Program Detaljer
10:00-10:15 Velkommen og presentasjon av deltakerne
10:15-11:00 Brukermedvirkning: Hva, hvorfor, hvordan Hva betyr brukermedvirkning, hvorfor er det viktig og hvordan kan vi få det til i praksis?
11:15-11:45 Hva kan kommunen gjøre for å styrke koordinators kompetanse? Koordinators utfordringer og utfordringer med å finne koordinator
11:45-12:30 Lunsj
12:30-13:00 Gruppearbeid Hva kan kommunen gjøre for at koordinatorrollen blir en positiv utfordring?
13:00-13:15 Oppsummering Vi oppsummerer gruppearbeidet i plenum
13:30-14:15 Hvordan bidra til å øke plankoordinators kompetanse for opplæring av planeier? ACOS-ansatt Ståle Hagen m.fl. har skrevet masteravhandling med dette som ett av flere tema for å belyse plankoordinatorers bruk av ACOS IP. Vi ser nærmere på hvilke funn de gjorde i sine undersøkelser.
14:30-15:15 Funksjonalitet i ACOS IP Vi ser bl.a. nærmere på «Enkelt samspill».
15:30-16:00 Oppsummering av dagen

 

Finn en FAGdag som passer for deg

FAGdag for ACOS IP
By Dato Sted Påmelding
Oslo 23. oktober ACOS, Oslo Meld deg på i Oslo

 

Ofte stilte spørsmål om ACOS FAGdag

FAGdag ACOS Levekår


 

Fant du det du lette etter?

Pris

Prisen for FAGdagen er kr. 2.990,- eks. mva. Deltagerne må selv sørge for reise og overnatting.

Kontakt

Anette Wiborg
Arrangementsansvarlig
E-post
Telefon 56 32 20 00