En løsning tilpasset din organisasjon

WebSak er tilpasset ulike brukere og fagområder slik at alle kan jobbe i det grensesnitt som passer deres behov.

•  WebSak for arkivarer

•  WebSak Fokus i Outlook for saksbehandlere

•  WebSak+  på nettbrett og mobil for ledere på farten

•  WebSak tilrettelegger også for at du kan utføre spesialistoppgaver i systemet som f.eks. innenfor kommunal byggesak og ansettelsessaker. 

Digitaliser dine prosesser

WebSak legger til rette for at du kan digitalisere en rekke av organisasjonens prosesser.

•  Arbeidsflyt - digitaliser ved hjelp av veiledende skjermdialoger og få dine arbeidsprosesser satt i system og tilpasset slik dere jobber. 

•  Digital ekspedering - send dokumenter digitalt mellom forvaltningen, til næringsliv og innbyggere via EDU, KS SvarUt og Sikker Digital Postkasse.

•  Innsynsløsninger: publiser offentlig informasjon automatisk på nett.

Referanse

Klikk for stort bilde

“Etter vi innførte WebSak Fokus har vi oppnådd bedre fangst av e-post og bedre kvalitet på det som blir registrert.  Saksbehandlerne melder om at løsningen gir god oversikt over saker og oppgaver. ACOS hadde også en prosjektleder som fulgte opp hele veien.»

Statens Jernbanetilsyn
 

Fordeler med WebSak

Med WebSak får du full oversikt over dine oppgaver, saker og dokumenter.

Fleksibel

Passer for både enkel og avansert dokumenthåndtering. WebSak tilpasses de rutiner og arbeidsprosesser som gjelder for din virksomhet, slik at du får en løsning som er tilrettelagt for dine behov.

Lav brukerterskel

Oppnå bedre kvalitet på saksbehandling med veiledende skjermdialoger og få dine arbeidsprosesser satt i system. Selvforklarende grensesnitt gir lav brukerterskel og utvidet systembruk.

Tilgjengelig

Med relevant informasjon presentert i Outlook, er tilgjengelighet uslåelig. I en og samme arbeidsflate kan du arkivere, registrere, fordele, produsere og ekspedere til f.eks. SvarUt og Sikker Digital Post (SDP).

Ønsker din virksomhet en uforpliktende prat om deres dokumenthåndteringsbehov?

Dokumenthåndtering - WebSak - Ønsker din virksomhet en uforpliktende prat om deres dokumenthåndteringsbehov?Felt merket med * må fylles ut