Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er et av de viktigste samarbeidsorganene for norske universiteter og høgskoler. UHR bidrar til at Norge utvikler seg som en kunnskapsnasjon på et høyt internasjonalt nivå. UHR hadde benyttet WebSak i mange år, før de i 2015 gikk over til WebSak Fokus.

I WebSak Fokus er dokumenthåndteringen totalintegrert i Outlook, med en høy grad av brukervennlighet og tilhørende datafangst. Målet til UHR var at flere saksbehandlere og ansatte skulle bruke WebSak mer aktivt, og gjøre tilgangen til saker og journalposter enklere. Dette målet oppnådde UHR gjennom innføring av WebSak Fokus i Outlook.
 

Det har vært en god dialog med både utviklere hos ACOS og de som var ansvarlig for å gjennomføre prosjektet, teknisk og faglig. Gjennom dette prosjektet har vi også lært viktigheten av å involvere saksbehandlere aktivt gjennom hele prosessen, i tillegg til forankringen i vår ledelse.
-    Lars Johansen, UHR.


UHR er også en av WebSak-kundene som benytter Office 365 sammen med WebSak.