SYSIKT

SYSIKT er et meget velfungerende interkommunalt samarbeid som har sine hovedoppgaver innenfor drift/vedlikehold, installasjon, rådgiving og felles innkjøp for samarbeidskommunene i Sunnfjord og Ytre Sogn (SYS); Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster, Naustdal og Solund kommune. Kommunene i SYS-IKT benytter dokumenthåndteringssystemet ACOS WebSak.

Klikk for stort bilde

Løsningen er selve grunnmuren i digitaliseringsarbeidet og det digitale arkivet tilrettelegger for digitale tjenester internt og eksternt mot publikum. Kommunene har også tatt i bruk felles selvbetjenings- og portalløsninger fra ACOS, både innenfor digitale skjema, portalløsninger og samhandling rundt fellesprosesser innenfor kommunesamarbeidet. På den måten oppnår kommunene sin målsetting om å få til en heldigital informasjonsforvaltning, som sørger for å oppnå:

• digitalt arkiv og rutiner
• digital saksbehandling
• digitale møter og politikere
• digitale innbyggere

Tilrettelegging av digitale tjenester representerer en av de viktigste mulighetene for at innbyggere skal kunne betjene seg selv. En viktig strategi for kommunene har vært å bygge bro mellom selvbetjente løsninger, CMS portalen og arkiv- og saksbehandlersystemet. Dette gir kommunene mulighet til å tenke helhet i sitt tjenestetilbud, enten det gjelder ren kommunal informasjon eller å legge til rette for at publikum skal kunne utføre en tjeneste i portalen. Formålet er det samme; gi innbygger og næringslivet nok informasjon til å få oppfylt sitt behov og få til en elektronisk innbyggerdialog. Gjennom ACOS sin erfaring og kompetanse på både saks- og arkivsystem, CMS og skjemaløsninger, har kommunene oppnådd gode effekter med sine dialogbaserte tjenester mellom saksbehandler og innbyggere.