Statskog

Statskog forvalter en landets største grunneier og forvalter 1/5 av fastlands-Norge. Statskog har tatt i bruk WebSak for fullelektronisk saksbehandling, dokumenthåndtering og arkiv i bruk i hele organisasjonen.

Målet med innføringen har vært å tilby sine ansatte en løsning som er enkel, effektiv, rask og intuitivt å bruke. Statskog har stort fokus på innovasjon og det var derfor viktig for dem at løsningen underbygger og driver frem effektive saksbehandlingsprosesser slik at de kan spare tid og penger.

Statskog har vært opptatt av å få til tett integrasjoner mellom WebSak og Statskogs sine øvrige fagsystemer. Statskog har fokusert på å oppnå strømlinjeformet arbeidsflyt i løsningen med oppslag og kontroll i øvrige fagapplikasjoner. Statskog SF har i tett samarbeid med ACOS tilrettelagt og utviklet forenklede og automatiserte prosesser ved hjelp av WebSak arbeidsflyt.

ACOS har i innføringsperioden bistått Statskog til å få opp en fremtidsrettet løsning hvor de kjører fullelektronisk fra a til å. Statskog mottar all post elektronisk inn i ACOS WebSak (3.parts skanningsleverandør mottar og skanner all post for dem og vi har levert integrasjon mot denne løsning), hvor saker behandles gjennom bruk av arbeidsflyter. I arbeidsflytene er det også lagt inn manuelle og automatiske oppslag til tilhørende fagapplikasjoner som Agresso (økonomisystem), Propman (kartsystem) for å nevne noen. ACOS har bistått med utviklingsressurser i integrasjonsprosjektene og ikke minst rådgiving rundt konfigurering og løsninger.

Statskog har også valgt å ekspedere alle utgående dokument elektronisk via DigiPost, dvs. at de ikke printer eller sender dokumenter, men ekspederer alle dokumenter fra WebSak til Posten som sender disse til DigiPost (dersom mottaker har Digipost adresse) eller printer og sender pr. vanlig post til de brukerne som ikke har DigiPost.

Statskog har kan vise til klare gevinster for hele organisasjonen som følge av den jobben de har gjort med å bygge gode arbeidsflyter. Resultatene viser seg nå i form av raskere saksbehandling, mer selvstendige saksbehandlere, bedre datakvalitet, mindre behov for arkivkunnskap for å utføre arbeidsoppgavene samt mer og bedre arkivering. Statskog ligger derfor langt fremme når det kommer til å effektivisere saksbehandlingen. Ved å ta ulike arbeidsprosesser og implementere disse med ACOS Arbeidsflyt, har de sikret at organisasjonen sine digitale rutiner blir fulgt

- Erik Ree, direktør i ACOS