Statens Jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn håndterer et voksende fag- og ansvarsområde, men er hovedsakelig tilsynsmyndighet for all jernbane, trikk og T-bane, samt taubaner, park og tivolidrift i Norge. Med en viktig og omfattende dokumentforvaltning er det essensielt at saksbehandlerne har IT-løsninger som bidrar til en mer effektiv og enklere hverdag. Dette var også målsetningen for Statens jernbanetilsyn da de innførte WebSak Fokus i 2013.

Det mest positive i overgangen til WebSak Fokus har vært prosjektlederen fra ACOS som fulgte oss svært godt opp gjennom hele innføringen. Viktigheten av å ha en engasjert prosjektleder som koordinerer alle aktivitetene som følger med en introduksjon av nytt primærgrensesnitt er noe vi tar med oss inn i andre innførings- og oppgraderingsprosesser også

- Kjersti Cathrine Roan, Statens jernbanetilsyn

Saksbehandlerne i Statens jernbanetilsyn opplever WebSak Fokus som en intuitiv løsning og som øker datafangsten og arkiveringsgraden i virksomheten. Statens jernbanetilsyn er også i gang med å innføre Arbeidsflyt i WebSak for en ytterligere økning av deres effektive saksbehandling.

I tillegg har Statens jernbanetilsyn vært pilotkunde for ekspedering via Sikker Digital Post (SDP) fra WebSak til Difi sine etablerte innbyggerpostkasser – Digipost og eBoks – som en av de første offentlige virksomhetene i Norge.