Sola kommune valgte ACOS WebSak

Sola kommune har valgt ACOS WebSak som nytt sak- og arkivsystem. De ønsket å effektivisere den elektroniske dokumentforvaltningen, øke dokumentfangsten sikre informasjonen i Sola kommune.

Klikk for stort bilde

 


Det var viktig for kommunen at systemet hadde et enkelt og funksjonelt brukergrensesnitt. WebSak hadde etter brukerutvalgets oppfatning den mest brukervennlige løsningen, og det trekkes frem funksjonalitet for enkel ekspedering, automatisk arkivering og optimale integrasjoner med digitale skjemaer for datafangst. Løsningen vil på en enkel og brukervennlig måte legge til rette for at elektronisk samhandling blir førstevalget internt og eksternt, og slik bidra til å realisere målene i handlings- og økonomiplanen om den digitale kommunen.
Njål Horpestad, fagleder for innkjøp & kontrakt i Sola kommune
 

ACOS la frem en forpliktende og grundig gjennomføringsplan for opplæring, implementering og videre oppfølging i avtaleperioden. Vi setter pris på samarbeidet med enda en ny og proaktiv Rogalands-kommune. Å bli valgt som kommunens nye digitaliseringspartner er en stor tillitserklæring, og et langt steg mot å fornye, forenkle og forbedre kommunen sine tjenester gjennom digitale målsetninger og strategier.

Klikk for stort bilde  Vi er veldig glade for at Sola kommune styrker sin digitaliseringssatsing med innføring av våre produkter innenfor dokument- og informasjonsforvaltning. Sola kommune har tidligere tatt i bruk publiseringsløsningen ACOS InfoLink CMS. De vil oppleve store synergieffekter ved å benytte portal- og selvbetjeningsløsningen tett sammen med WebSak. Vi har bygget opp en solid kompetanse og erfaring rundt digitalisering av organisasjoner. Dette gir våre kunder trygghet for at vi kan være en aktiv samarbeidspartner, som hjelper virksomheten til å nå sine digitaliseringsmål.
Marianne Venemyr, salgssjef og kontraktsansvarlig i ACOS
 


 

Om Sola kommune


Sola kommune har i overkant av 26.000 innbyggere og er den fjerde største kommunen i Rogaland. Kommunen strekker seg fra innerst i fjorden til ytterst i havgapet. Sola er kanskje aller mest kjent for sine vakre strender og maritime natur. Her finner man blant annet Norges lengste kyststi, som går gjennom et variert terreng langs sjøen. Kommunevåpenet til Sola kommune illustrerer nettopp havet og Hafrsfjord. Kommunen er allsidig og moderne – Sola kulturhus har et bredt kulturtilbud for store og små, og kommunen er også viktig for næringslivet i regionen, med viktige knutepunkt som Stavanger Lufthavn Sola og Risavika havn.