Norges forskningsråd

Norges forskningsråd har en IKT-strategi som i hovedtrekk går på effektivisering av arbeidsprosesser, tilgjengelighet til data, samordning av datakilder og brukervennlige IKT-løsninger. I den forbindelse ønsket de ny sak- og arkivløsning.

En sentral del av kundens IKT-portefølje er fagsystemet eSak, som ivaretar elektronisk saksbehandling av FoU-prosjektene. Et viktig mål for ny sak- og arkivløsning var å få til en tett integrasjon med fagløsningen eSak. ACOS har i samarbeid med NFR innført ACOS WebSak for 450 ansatte i administrasjonen. I innføringen har også integrasjonen og arbeidsflyt mellom eSak og ACOS WebSak vært sentralt.

Integrasjonen mellom eSak og ACOS WebSak var også essensiell for Kulturrådet sitt valg av ACOS WebSak, etter at de inngikk avtale med Forskningsrådet om gjenbruk/deling av eSak-løsningen deres. Dette samarbeidsprosjektet har også fått nasjonal annerkjennelse relatert til gevinstene Kulturrådet oppnådde, og i den sammenheng også den tette integrasjonen fagløsningene har til ACOS WebSak.