Nesodden kommune

Nesodden kommune er en viktig kommunekunde for ACOS, og kommunen benytter flere løsninger innenfor både Dokumenthåndtering (WebSak med tilleggsmoduler), Portal & Selvbetjening (CMS, Skjemadesigner, Møteportal etc.) og Levekår (CosDoc, CD+) og kommunen har oppnådd store effektivitetsgevinster i virksomhetens saksbehandling og arkivfunksjon ved utnyttelse av løsninger fra ACOS.

Med nesten 20 000 innbyggere er det viktig for Nesodden kommune å ha et enkelt, logisk og brukervennlig saksbehandlingssystem. Når Nesodden innførte WebSak Fokus ønsket de å gjøre arkivet enda mer tilgjengelig gjennom direkte tilgang, og dokumenthåndtering i Outlook.


Først og fremst prioriterte vi en egen prosjektlederstilling som var utelukkende dedikert til denne oppgraderings- og innføringsprosessen – selvsagt i kombinasjon med et godt samarbeid med tekniske og faglige ressurspersoner fra ACOS, noe som resulterte i at prosjektet lykkes. Bente O. Møller fra ACOS har vært en dyktig og behagelig samarbeidspartner i forbindelse med innføringen vår av både WebSak Fokus og Møte.

- Torunn Friisk, Nesodden kommune


Innføringsprosjektet i Nesodden kommune hadde en solid forankring i både ledelsen og blant konkrete ressurspersoner med teknisk ekspertise og faglig tyngde. Dette gjorde jobben vår som system- og tjenesteleverandør mye enklere, og prosessen gikk smertefritt.

- Seniorrådgiver og prosjektleder i ACOS, Bente O Møller

Etter at Nesodden kommune innførte WebSak Fokus erfarer organisasjonen en betydelig større datafangst og arkiveringsgrad enn tidligere, og kommunen har ytterligere planer om å innføre både ACOS Eiendom med Plandialog og ACOS Ledelsesinformasjon (LIS) i løpet av 2016.