KLP

Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) leverer trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til ansatte i offentlig sektor, helseforetak og privat sektor. Med over 900 ansatte er KLP en stort konsern med en omfattende dokumentproduksjon, og avtalen var den største ACOS inngikk i 2014.

Sentralt for anskaffelsen var å velge en løsning som best mulig kunne ivareta KLP sine behov for saksbehandling og arkivering, primært av administrative saker og dokumenter i første omgang, men med mulighet for ytterligere inkludering av både eksterne parter og flere prosesser i Norges største livsforsikringsselskap.

Vi ønsket å finne en løsning som kunne tilby KLP en utvidet bruk de kommende årene, og ett av de viktigste kriteriene vi ønsket å utfordre de aktuelle leverandørene på var derfor KLP sine behov i et langsiktig perspektiv. Brukervennlighet og en intuitiv tilnærming til blant annet saksbehandling direkte i Outlook og integrasjoner til SharePoint var også blant våre viktigste evalueringssområder. Etter vår vurdering hadde ACOS den beste tilnærmingen til dette.

-    Avdelingsleder for Dokumentsenteret i KLP, Trine Støer

Med WebSak Fokus har saksbehandlere fått bedre kontroll og struktur i et selvforklarende grensesnitt, og systemet er blitt godt mottatt av brukerne i virksomheten. I en aktiv og hektisk hverdag er det helt essensielt med god oversikt over oppgaver, saker og dokumenter i en kjent arbeidsflate som Outlook representerer. En god forankring av prosjektet hos ansvarlige nøkkelpersoner som sikrer og ivaretar de lovpålagte kravene til et nytt arkivsystem er også noe vi har erfart er viktig

-    Prosjektleder i KLP, Fred Olav Ødegård


Å få bidra med digitalisering og forenkling av KLP sine arbeidsprosesser og saksbehandling gjennom bruk av våre løsninger er noe ACOS er veldig stolte over. At KLP i tillegg representerer et svært spennende markedssegment, som ikke er pålagt å velge Noark-godkjente dokumenthåndteringssystemer, gjør det ekstra motiverende at nettopp WebSak Fokus foretrekkes som konsernet sin nye løsning.