Domstoladministrasjonen

I 2013 valgte Domstoladministrasjonen (DA) å erstatte både sin tidligere Noark-løsning Doculive med WebSak Fokus som nytt sak- og arkivsystem for administrative saker, og også erstatte ePhorte som Noark-5 arkivkjerne i fagsystemet Lovisa på sikker sone.

Lovisa (Lovinformasjonssystem) er det daglige arbeidsverktøyet til dommere og saksbehandlere i ting- og lagmannsretter over hele landet, og brukes i alle straffesaker og sivile saker i Norge. Lovisa er en helhetlig saksbehandlingsløsning som støtter registrering, behandling og rapportering av alle typer retts- og forvaltningssaker. Lovisa er utviklet og vedlikeholdes av Computas, som i samarbeid med ACOS har etablert en sømløs integrasjon mellom WebSak Fokus og Lovisa. Det kommer inn og produseres til sammen 20 000 dokumenter hver dag, som benytter WebSak som sitt dokumentlager. Høsten 2015 gjennomførte ACOS også driftskonverteringen fra ePhorte til WebSak Fokus, noe som omfattet over 34 millioner journalposter tilbake fra 2003, og der integrasjonen med Lovisa og WebSak Fokus potensielt genererer over 20.000 dokumenter i daglig dokumentproduksjon.


Kort om Domstoladministrasjonen


Domstoladministrasjonen er den administrative overbygningen for landets domstoler og jordskifteretter; Høyesterett, 6 lagmannsretter, 66 tingretter, 5 jordskifteoverretter og 34 jordskifteretter. DA er domstolenes og jordskifterettenes støttespiller og koordinerende serviceorgan, og har i tillegg administrativ styringsfunksjon og tilsyn med domstolenes og jordskifterettenes måloppnåelse.

Selve Domstoladministrasjonen har rundt 90 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim, men avtalen omfatter også Domstolenes totalt 104 lokasjoner i Norge, med mellom 4 og 200 brukere per lokasjon. Tilsammen vil rundt 2000 brukere ha tilgang til WebSak Fokus som organisasjonens nye sak- og arkivsystem.