Fordelene du oppnår

Med ACOS Ledelsesinformasjon bruker du mindre tid på rapportering, fordi lederne til enhver tid er oppdatert på status. Lederne får bedre kontroll på saksbehandlingstid og effektivitet, og kan avdekke flaskehalser. Fordelene du oppnår er:  

•   bedre beslutninger basert på status
•   du kan måle om besluttede tiltak har hatt effekt
•   bedre bemanningsplanlegging
•   bidrar til mer kvalitetssikret bruk av ACOS WebSak
•   synliggjør viktigheten av kvalitet i saksbehandlingen

Løsningen gir deg oversikt over

•   behandlingstid
•   arkivstatus  
•   arkivforvaltning
•   avdeling og brukere
•   mottak og ekspederingskanaler
•   status i organisasjonens arbeidsprosesser

Referanse

Klikk for stort bilde

“Nytten av å måle volum, se trender og saksbehandlingstid internt er stor. Det at vi kan bruke ACOS Ledelsesinformasjon også til å se antall mottatte skjema, hvor vi ekspederer brev, e-post og EDU, gjør at vi raskt kan se effektene av de beslutningene vi har tatt.”

-   Simen Soltvedt i Os kommune
 

Hva inngår i løsningen

Ved å ta i bruk ACOS Ledelsesinformasjon spør du ikke lenger om status.
Du vet status.

Arkiv

Få totaloversikt over antall saker, journalposter, dokumenter eller restanse. Muligheten til å velge dag-, måned- og årsrapporter med ulike saksfiltre som gir deg tilgang på den informasjonen du trenger. Du kan for eksempel se antall saker for en sakstype på en gitt avdeling.

Behandlingstid

Behandlingstid gir deg oversikt over restanse både på journalposter og saker. Du kan se restansen for hele perioden eller en gitt periode. Du har mulighet å drille ned i tallene ved å bruke filter type journalpost/oppgave, status på journalpost/oppgave, kategori, behandlingstype m.m.
 

Avdeling

Se antall aktive, lukkede, opprettede saker pr. avdeling. Hvilke avdelinger har flest aktive saker, hvilke avdelinger har lukket flest saker m.m. Drill ned og få detaljoversikt pr. avdeling både på behandlingstid, hvem som har flest aktive saker, historisk utvikling i antall saker m.m.


 

Har du spørsmål? Lene kontakter deg

Dokumenthåndtering - Lene - Ledelsesinformasjon


Felt merket med * må fylles ut