SYS-kommunene lanserer nye nettsider

Klikk for stort bilde

IKT samarbeidet i SYS omfatter de 9 kommunene Førde, Jølster, Naustdal, Gaular, Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Høyanger kommuner, med totalt 33 000 innbyggere.

Klikk for stort bilde

Førde kommune i ny drakt - www.forde.kommune.no

Målet med prosjektet var at SYS-kommunane skulle redesigne nettsidene til meir brukarvennlege løysinger, bygd opp på ein ny informasjonsstruktur, og at nettsidene skulle bli responsive. Vi er meget fornøyd med gjennomføringa av oppdraget, og samarbeidet med ACOS har fungert godt. Omlegging frå gammal til ny nettside gjekk mykje betre enn forventa. Det er viktig å kunne jobbe uforstyrra med nytt innhald, og bruke tid på dette før ein relanserer
- Marit Kleiven, prosjektleder SYS-kommunene

Kommunene har benyttet ACOS InfoLink CMS siden 2007, og gjennomførte i 2007-2009 et fellesprosjekt hvor de lanserte nettsider med informasjonsstruktur basert på LOS. I 2014 var kommunene ute på anbud for redesign og omlegging til responsive nettsider for alle 9 kommunene med følgende prosjektmål;  

1.      bidra til at brukarane av dei kommunale nettsidene har eit reelt digitalt førsteval
2.      bidra til effektivisering og innsparing i kommunane, ved at brukarane nyttar digitale kanalar
3.      utvikle ein ny (eller justert) kommunal informasjonsstruktur for 9 kommunar pga. omlegging frå LOS

 

ACOS vant anbudet


ACOS vant anbudet i konkurransen med andre store designbyrå, og har siden april 2014 jobbet med å lage en ny informasjonsarkitektur og et masterdesign i samarbeid med kommunene. Masterdesignet ble først implementert hos Førde kommune. Tilsvarende design ble implementert hos de andre kommunene, med lokale tilpasninger. Designet er responsivt, universelt utformet og følger føringer i blant annet kriteriesett fra Difi. Ved lansering av nye nettsider har kommunene også tatt i bruk nye ACOS Innsyn. 

Se nettsidene her:

Førde KommuneJølster KommuneNaustdal KommuneGaular Kommune, Hyllestad Kommune, Askvoll KommuneFjaler kommuneSolund kommuneHøyanger kommune

 

Klikk for stort bildeRedesignprosjektet med SYS IKT har vært et spennende og målrettet prosjekt. Samarbeidet med prosjektleder og prosjektgruppen i kommunen har vært svært godt fra første dialog. Kommunene hadde klare mål, men var også åpne for innspill underveis i prosessen. Vi er svært fornøyde med at vi i dette prosjektet har fått vist frem hva våre grafiske designere kan gjøre sammen med våre fagkonsulenter på brukervennlighet, informasjonsarkitektur og system. Vi håper og tror at både kommunene og innbyggerne blir fornøyd med de nye nettsidene.
- Geir Hansen, prosjektleder i ACOS