Kommunenett søre Sunnmøre

Klikk for stort bilde

Kommunenett søre Sunnmøre er et interkommunalt IKT-samarbeid mellom kommunene Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta, totalt 46 000 innbyggere. Samarbeidet skal støtte opp under kommunene sin tjenesteproduksjon og medvirke til kostnadseffektiv oppnåelse av kommunene sine overordna mål.

Kommunen ynskjer at heimesida skal bli brukt dagleg, ikkje berre som ein informasjonskanal frå kommunen, men også som ein stad der innbyggarane i Hareid (og andre) kan gi tilbakemeldingar.Vi har forsatt nyhende på framsida, men ikkje så framtredande som før. Vi har lagt stor vekt på søk, at det skal vere enkelt å finne fram via søket vårt. Elles så er portalen bygd opp med emne, ikkje organisasjonsstrukturen vår. I tillegg til å spreie informasjon, ynskjer vi gjennom heimesida å styrke lokaldemokratiet og skape interesse for kommunalt arbeid og for kommunen generelt. Vi meinar no å ha fått organisert sida vår godt, og vonar ho er innbydande og lett tilgjengeleg for dei fleste
- Helga Bøe-Grimstad, prosjektleder for Kommunenett søre Sunnmøre.Klikk for stort bildeKommunene Hareid, Herøy, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta valgte i januar 2013 å innføre ACOS InfoLink CMS som sin nye publiseringsløsning. ACOS ble valgt på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Tilbudet fikk høyest vektet poengsum basert på individuelle grunngivende karakterer for hvert av de tre tildelingskriteriene funksjonalitet og brukervennlighet (55%), pris (35%) og implementering, opplæring og support/vedlikehold (10%).  

Kommunene innførte ACOS InfoLink CMS i perioden januar – august 2013. Kommunene har fått nye nettsider bygget opp rundt søkefelt i forhold til tjenester og artikler. Forsidene har store gode knapper/bokser som gjør det enkelt for brukeren å finne den informasjonen en søker. ACOS har bistått med oppsett, designleveranse, opplæring og prosjektledelse. Kommunene har tatt i bruk ACOS InfoLink Mobil for å tilpasse nettsidene til bruk på smarttelefoner.

Se nettsidene her:
www.hareid.kommune.no www.heroy.kommune.no www.ulstein.kommune.no
www.vanylven.kommune.no www.orsta.kommune.no


Kommunenett søre Sunnmøre har styrt prosjekt godt og har hatt en tydelig prosjektleder. Vi har jobbet med en engasjert og fremtidsrettet prosjektgruppe i kommunene, som var med på å gi et så godt resultat.
– Sølvi Fremstad. forretningsansvarlig Portal & Selvbetjening.