Fremtidsrettet kommuneportal og felles tjenesteportal

Fosenkommunene (Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen) har lansert nye responsive og moderne nettsider med ACOS InfoLink CMS. I tillegg har de fått nye skjema med ACOS SkjemaDesigner. Heldigitaliserte søknadsprosesser og gode brukerreiser gjennom en felles tjenesteportal - RettpåSak - er kjernen i den innovative delen av portalløsningen.

Mer enn en portalløsning
 

Fosenkommunene ønsker Norges mest fornøyde innbyggerne når det gjelder digitale tjenester og digital innbyggerdialog. Nettsidene legger til rette for to-veis kommunikasjon med innbygger via RettPåSak, hvor søknad om barnehageplass var første heldigitale tjeneste. Med RettpåSak samles alle digitale tjenester (skjema og søknader) for innbyggerne og næringsliv på ett sted. Innbyggere kan her følge status på saken sin, komme med innspill, sende inn klage eller kommentere. Med sikker digital pålogging vil innbyggerne få behandlet sine saker direkte fra saksbehandler.
 

Se film om hva Fosenkommunene synes om samarbeidet.

Brukertest og god navigasjon viktig for resultatet.


For å kvalitetssikre nettsidenes brukervennlighet har ACOS utført en brukertest sammen med innbyggere og webansvarlige i Fosenkommunene. Brukertesten ga raske, konkrete og nyttige svar på om brukerne fikk løst sine oppgaver, hva som kunne forbedres og hva som fungerte på nettsidene. I tillegg til nettsidene er også skjemaene brukertestet på stedet, med påfølgende analyse og rapport på foreslåtte utbedringer.

Det var svært nyttig å brukerteste nettsidene, og vi fikk bekreftet antakelser om lite funksjonell design. Vi fikk tilbakemeldinger om hvordan vi kan forbedre navigering og informasjonsarkitektur i det videre arbeidet. Vi var fornøyde med gjennomføringen av brukertesten, og ønsker å benytte oss av brukertesting som kvalitetssikring av nettsidene i fremtiden." 

Kari Klepp, kommunikasjonsrådgiver i Rissa kommune.

Vi er imponert over hvordan kommunene i Fosenregionen har formet fremtidens kommuneportal. Dette er en spennende måte å tenke selvbetjening for innbyggere. Toveis kommunikasjon og korrekt avlevering til de riktige saksbehandlere gir stor gevinst både for ansatte og innbyggere. Vi ser frem til flere digitaliseringsprosjekt sammen med regionen.

Thormod Hellesøy, produktsjef for Selvbetjening i ACOS


Prosjektet har fått mye positiv omtale, og tilbakemeldingene fra brukerne er gode. Løsningen har også fått mye oppmerksomhet nasjonalt, og ble fremhevet som et av de ledende nasjonale prosjektene for regionsamarbeid og heldigitalisert brukerdialog av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under konferansen eKommune.

Se de syv fosenkommunene samlet på ett sted.

Les mer om våre løsninger her.