Webdesign for alle

Vi leverer nettsider som tilfredsstiller kravene til universell utforming og kvalitetskriteriene til Difi, både visuelt og i kode

 

Tjenester

Vi gjennomfører flere aktiviteter tilknyttet våre leveranser.

•   analyser av brukerbehov og statistikk
•   ulike workshoper
•   brukertesting
•   skrivekurs og innholdsstrategi
•   opplæring
•   rådgivningstjenester

Det mest positive med workshopen var tid til å reflektere rundt bruken og utforming av sidene, samt det profesjonelle blikk og kunnskap rundt både det tekniske og brukeradferd. Personas er nyttig for å se brukerperspektiv og hvordan de tenker og søker etter informasjon.

Elise Thomassen, Finnmark fylkeskommune.

 

Klikk for stort bilde

Universelt og tilgjengelig

Det er lovpålagt at nye nettsteder skal være universelt utformet i henhold til «Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven». Våre designere, prosjektledere og utviklere har kunnskap om dette og bruker det aktivt i alle deler av leveransen. Dermed kvalitetssikrer vi at nettstedet følger kravene og blir tilgjengelig for alle.

Samarbeid med Funka – eksperter på universell utforming

Vi har inngått en partneravtale med Funka, som er spesialister på universell utforming. Sammen ønsker vi å bistå dere med ekspertkompetanse på universell utforming og sikre høy kvalitet for ulike brukere på nettsidene vi leverer.

 

 

Det er mange leverandører som har grunnleggende kunnskap om regelverket, men få som virkelig utfører tester med hjelpemiddel og på store og brede grupper av brukere. Det vil være stor forskjell i kvaliteten når vi kan være med og bidra gjennom hele prosjektet. 

- Torbjørn Helland Solhaug, seniorkonsulent i Funka
 

Brukertesting

En brukertest gir svar på brukervennligheten på nettsidene. Vi gjennomfører brukertester og finner ut hvordan brukerne navigerer, svakheter og styrker med nettsiden, fungerer designet som tenkt på pc, nettbrett og mobil? Vi kan brukerteste underveis i prosjektet og i etterkant av lansering. Vi utarbeider rapport og forslag til endringer.

6 steg til nye nettsider

Våre prosjektledere er eksperter på å kombinere god forretningsforståelse med utvikling av en god brukeropplevelse. Resultatet blir intuitive løsninger på alle enheter og krav til offentlige nettsteder blir ivaretatt.

Oppstart og workshop

Vi kartlegger målsetningen dere har med nye nettsider og setter oss inn i brukernes behov.

Vi designer responsivt

Basert på dialog, behovsanalyse og workshop utarbeider våre designere et forslag til design.

Dere godkjenner

Vi gjør eventuelle justeringer, og dere godkjenner det endelige designet.

Vi implementerer

Vi implementerer det godkjente designet i ACOS InfoLink CMS.

Opplæring og innhold

ACOS InfoLink CMS er enkelt å bruke og du kan begynne å produsere innhold i løpet av noen timer.

Vi lanserer

Gratulerer med nye nettsider!

Responsivt webdesign - ulike muligheter


Bruksmønsteret vårt er stadig i endring. Det er ulik forventning til presentasjon av innhold på pc, mobil og nettbrett. Vi ser mulighetene, og presenterer designforslag som visualiserer og forklarer funksjonalitet på alle flater.

- Geir Hansen, Produktsjef

Har du spørsmål? Rose Marie kontakter deg

Portal - Webdesign - Kontakt Rose

Felt merket med * må fylles ut