Referanser - ACOS Interact

Over 180 kommuner, statlige organisasjoner og bedrifter bruker i dag ACOS Interact. På denne siden kan du lese hvilke erfaringer noen av disse har med verktøyet.

 

Klikk for stort bilde

Rauma og Eidfjord
 

Rauma og Eidfjord kommune er to av kommunene som har tatt i bruk ACOS Interact.

I denne filmen forteller prosjektleder i Rauma kommune, Liv Jorunn Horgheim, og webredaktør i Eidfjord kommune, Bjørne Møen, om sine erfaringer med løsningen og hvordan skjemadesigneren har bidratt til en enklere hverdag for kommunene.

 

Se video

 

 

Klikk for stort bildeFylkeskommunen hadde tidligere mange skjemaer på ulike områder både internt og eksternt. En stor del av skjemaene var kun tilgjengelige som Word/PDF‐skjema via nettsider. Dette medførte at brukerne måtte fylle ut og sende inn skjema enten som vedlegg til e‐post eller i ordinær postgang. Skjemaene ga ikke mulighet for automatisk utfylling eller kontroll av utfylt informasjon. Konsekvensen var at søknader kunne inneholde feil og mangler, som igjen forsinket saksbehandlingen.

Verktøyet gjør det mulig for fylkeskommunen å bygge intelligente, brukervennlige og integrerbare skjemaer både til ansatte og publikum.

- En løsning med «papirskjema» på nettsiden var lite brukervennlig og ga mye ekstraarbeid for oss internt ved arkivering og saksbehandling. Vi har nå et brukervennlig skjemaverktøy som fungerer langt bedre både for oss og våre målgrupper, sier Solveig Rødland, prosjektleder for Akershus fylkeskommune

ACOS Interact gjør det mulig å bygge, publisere og vedlikeholde dine egne skjema. Skjemaene er mobiltilpasset og følger også ELMER 3 standarden.  

- Digitale skjema gjør det enklere både for brukerne å søke og kommunisere med fylkeskommunen. I tillegg bidrar det til å effektivisere intern saksbehandling og arkivering. At vi nå har en skjemaløsning der vi selv enkelt kan opprette og administrere et fritt antall skjema, gjør oss mindre leverandøravhengig og vi sparer konsulentkostnader på bygging av skjema, sier Solveig Rødland, prosjektleder for Akershus fylkeskommune.

Klikk for stort bildeFiskeridirektoratet bruker ACOS Interact til å forenkle og øke kvaliteten for søknadsprosesser og innrapporteringer fra fiskeri- og havbruksnæringen. Fiskeridirektoratet har utviklet nær 20 digitale skjema til dette formålet.

Fiskeridirektoratet sitt største prosjekt er å digitalisere søknadsskjema for akvakulturtillatelser. Denne søknadsprosessen er omfattende og stiller strenge krav til både dokumentasjon og korrekt informasjon for å få behandlet søknadene. Fiskeridirektoratet har selv gjort integrasjoner mot egne fagsystem.

Vi er spesielt godt fornøyd med at løsningen støtter mange varianter av avlevering og at alle disse metodene kan kombineres i samme skjema. Vi bruker alle variantene i våre skjema som XML, webservice, filsystem, Excel, ACOS WebSak og e-post, sier Kjersti Dalland i Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har lagt vekt på å forhåndsutfylle skjemaet med opplysninger fra egne registre for å lette søknadsprosessen fra søkerne, samt at søkerne må logge på med ID-porten for å få tilgang til skjemaet.

ACOS har bistått Fiskeridirektoratet med å utvide og tilby ny funksjonalitet når det har vært behov for dette.

 

 

Klikk for stort bildeStatens jernbanetilsyn er en utøvende kontroll- og tilsynsmyndighet for jernbanevirksomheter, inkludert trikk og T-bane, i Norge. De har også tatt over ansvaret for Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet som tidligere har lagt hos Det Norsk Veritas.

- ACOS Interact har gjort oss i stand til å lage digitale versjoner av allerede eksisterende skjemaer på en enkel måte. Men kanskje først og fremst har det gitt oss muligheten til å slå sammen flere eksisterende skjemaer i ett og samme skjema, og muligheten til å utvikle nye skjemaer, både eksterne og komplekse skjema på en enkel måte. Vi opplever gode tilbakemeldinger fra eksterne brukere i forhold til bruken av skjemaene. For vår egen del bidrar skjemaene til økt kvalitet på dataene vi mottar, og forenkler registreringen av disse, sier Are Underdal Jansen, arkivleder ved administrasjon

 

Klikk for stort bildeBærum kommune har om lag 117 000 innbyggere og er en av de største kommunene i Norge. Bærum kommune har flere år blitt kåret til årets eKommune.

Bærum kommune ønsket en løsning hvor de kan bygge alt fra enkle til svært komplekse elektroniske skjema. Skjemaene som skal utvikles må forholde seg til ELMER-standarden. ACOS Interact gjør det mulig for Bærum å forholde seg til et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt for å utvikle skjema, bygge inn integrasjoner, avanserte sporvalg og valideringer uten bistand fra ACOS.

“Et viktig mål for Bærum kommune er at vi ønsker å helautomatisere prosessen med å levere en tjeneste. Det vil si at det skal være enkelt for innbygger å søke, men også den videre behandlingsprosessen internt skal forenkles. I praksis betyr dette at når innbygger fyller ut et skjema på nett, så oppdateres våre fagsystem med riktig informasjon og dataene blir korrekt og forskriftsmessig arkivert i ACOS WebSak, sier Gunn Sværen, prosjektleder i Bærum kommune