Folkeregisteret

Med integrasjon mot Folkeregisteret fylles informasjon om søkeren inn automatisk.

Løsningen gir flere fordeler:

  • skjemaet blir mer brukervennlig for søker.
  • organisasjonen kan være sikker på at informasjonen som sendes inn er korrekt.

Integrasjonen gir informasjon om søkers fornavn, etternavn, adresse og postnummer.

Med utvidet oppslag i folkeregisteret henter løsningen også informasjon om søkerens familie. Da får man tilgang til egen familie som for eksempel barns, foresattes og ektefelles fødselsnummer, adresser og annen relevant informasjon som kan være nyttig for ulike søknader.

 

For mer informasjon, kontakt Jørgen Daviknes