LAG EN ARBEIDSFLYT FOR RUTINEOPPGAVENE DINE

ACOS Interact Flow er en løsning hvor du kan bygge, designe og vedlikeholde digitale arbeidsflyter fra start til slutt.

Gevinster med å digitalisere arbeidsflytene dine:

 • Spar tid og kostnader
 • Bedre kontroll over fremdriften i en arbeidsprosess
 • Vær sikker på at ingen oppgaver blir glemt
 • Færre rutineoppgaver som løses av enkel logikk og script
 • Økt produktivitet

ACOS Interact Flow har et enkelt grensesnitt for å tegne opp flyter. Det kan settes opp regler for hvilke retning flyten tar, hvilke data som skal være med gjennom hele flyten og hvilken brukere internt i organisasjonen som har ansvar for den enkelte arbeidsoppgave.

Rett informasjon, til rett person, til rett tid - helt automatisk

En arbeidsflyt er bygd opp av en rekke trinn og sørger for at rett informasjon blir sendt til rett person, til rett tid for å utføre oppgaven. ACOS Interact Flow gjør følgende for deg i en arbeidsprosess:

 • Initierer
 • sier fra om
 • minner om
 • sporer
 • ruter videre
 • administrerer

Verktøyet brukes når flere personer med forskjellige ansvarsområder skal bidra i tur og orden, men det kan også være snakk om oppgaver som en person skal gjøre i en viss rekkefølge, kanskje avhengig av resultatet av den forrige oppgaven.

For å ta i bruk ACOS Interact Flow er det en forutsetning at organisasjonen har ACOS Interact. Les mer om ACOS Interact her.

Har du spørsmål? Jørgen kontakter deg

Portal - ACOS Interact Flow - Kontakt Jørgen

Felt merket med * må fylles ut