Betingelser

Betingelser

Påmelding
Påmelding skjer fortløpende. Du får tilsendt bekreftelse på e-post når din påmelding er registrert hos oss.

Avmelding
Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Avbestilling må gjøres 7 dager før kurset for refundering av 50 % av deltakeravgiften. Ved avbestilling mindre enn 7 dager før kurset gis ingen refusjon. Dette gjelder også ved sykdom. Avbestillingen gjøres skriftlig til kurs@acos.no. Deltakere som er forhindret fra å møte kan erstattes med en annen person.

Kursavgift
Kursavgiften står oppgitt under hvert enkelt kurs. Lunsj er inkludert.

Avlysning
Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatte kurs inntil 10 dager før kursstart ved for få påmeldte. Innbetalt kursavgift blir i såfall refundert.

Bytte av kursholder
Vi forbeholder oss retten til å bytte oppsatt kursholder uten at deltakerne varsles.

Kursbevis
Elektronisk kursbevis kan sendes ut i etterkant når kurset er gjennomført og kursavgiften er betalt.

Force Majeure
Hendelser utenfor vår kontroll (for eksempel streik, lockout, brann o.l.) gir ACOS AS rett til å avlyse kurset uten erstatningsplikt overfor kursdeltakerne.