• 09.00

  • #cms #interact #websak

   ACOS - ditt digitale fundament

   Vi viser deg hvilke muligheter WebSak, Interact, CMS og MinSide kan gi innbyggere, arkiv, saksbehandlere, politikere, journalister, prosjektdeltakere og andre offentlige organisasjoner.

   Foredragsholdere: Bent-Inge Storheim, Tormod Dag Fikse og Erik Ree, ACOS
   Rom: Cosmos 2
   Tid: 09:00 - 09:45

 • 09.45

  • Pause

 • 10.00

  • #cms #interact #websak

   Sikkerhet og tillit - viktigere enn du tror!

   Skal vi lykkes med å utnytte alt det den fantastiske teknologien kan hjelpe oss med, er sikkerhet og tillit sentralt. Roar tar for seg en rekke av de ulike sikkerhetsutfordringene som møter oss som samfunn, virksomhet og enkeltpersoner. Han snakker også om hvordan vi best kan løse disse utfordringene

   Foredragsholdere: Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
   Rom: Cosmos 2
   Tid: 10.00 - 10:45

 • 10.45

  • Pause

 • 11.15

  • #cms #interact

   Hvordan kan du ta nettsiden din et stort steg videre?

   Vi viser deg siste nytt i ACOS Min Side.

   Foredragsholder: Anders Nedland Røneid, ACOS
   Rom: Cosmos 1
   Tid: 11:15 - 12:00

  • #websak

   WebSak nyheter og produktplaner

   Vi viser deg nyhetene i siste hovedversjon av WebSak og forteller om planene for produktet fremover.

   Foredragsholdere: Per-Helge Refvik og Erik Ree, ACOS
   Rom: Cosmos 2
   Tid: 11:15 - 12:00

 • 12.00

  • Lunsj

 • 13.00

  • #cms #interact

   Nyheter og utviklingsplaner for ACOS Interact og Flow

   Vi viser deg hva som er nytt i ACOS Interact og Interact Flow og hvilke planer vi har for produktet fremover.

   Foredragsholder: Thormod Hellesøy, ACOS
   Rom: Cosmos 1
   Tid: 13:00 - 13:20

  • #websak

   WebSak og samhandlingsplatformer - muligheter og utfordringer

   Vi ser nærmere på hvilke muligheter og konsekvenser det har for arkivet ved innføring av samhandlingsplattformer i din organisasjon. NAV deler sine erfaringer på hvordan de har tenkt arkiv når de har tatt i bruk Office 365 og Teams. 

   Foredragsholdere: Anne Therese Wengshoel, NAV og Even Syversen, ACOS   
   Rom: Cosmos 2
   Tid: 13:00 - 14:00

  • #cms #interact

   Digitale arbeidsavtaler

   Flere av våre kunder har spart tid og penger på å digitalisere arbeidsavtalene med standardløsninger fra ACOS.

   Foredragsholder: Helge Alsos, ACOS
   Rom: Cosmos 1
   Tid: 13:20 - 13:40

  • #cms #interact

   Automatisk behandling av skjenkebevilling

   I samarbeid med Lillehammer Kommune har vi utviklet et skjema for automatisk behandling av  skjenkebevilling. Vi viser hvordan regelstyrte skjema i ACOS Interact kan automatisere behandlingen av skjenkesøknader. 

   Foredragsholder: Vegard Lund Moseid, ACOS
   Rom: Cosmos 1
   Tid: 13:40 - 14:00

 • 14.00

  • Pause

 • 14.30

  • #interact #websak

   Smarte dokumenter i WebSak med Interact

   Ved å bruke digitale skjema som dokumentmaler i WebSak kan du enkelt produsere dokumenter, oppdatere fagsystemene og innhente sanntidsinformasjon i en og samme operasjon.

   Foredragsholder: Vegard Lund Moseid, ACOS
   Rom: Cosmos 2
   Tid: 14:30 - 14:50

  • #cms

   Kom i gang med webstatistikk

   Visste du at nesten ingen bruker det interne søket på nettsiden din? Vet du om de i det hele tatt klikker i hovedmenyen? For de fleste er terskelen for å komme i gang med webstatistikk høy. Slutt å synse! Olav hjelper dere med å ta faktabaserte beslutninger.

   Foredragsholder: Olav Ahrens Røtne, ACOS
   Rom: Cosmos 1A
   Tid: 14:30 - 14:50

  • #websak

   Hvordan oppgradere til WebSak 8?

   Mange organisasjoner står klare til å oppgradere til WebSak 8. Vi går gjennom metodikken vi benytter og hva du kan gjøre for å forberede en vellykket oppgradering i din organisasjon.

   Foredragsholder: Monica Gudmundsen, ACOS
   Rom: Cosmos 1B
   Tid: 14:30 - 15:15

  • #interact #websak

   Digitale arbeidsflyter med innbygger i sentrum

   Vi viser deg hvordan Interact Flow automatisk kan varsle innbyggere og be om informasjon i saksbehandlingen. Dette gir tettere dialog med saksbehandlere en hva som har vært mulig tidligere.

   Foredragsholder: Thormod Hellesøy, ACOS
   Rom: Cosmos 2
   Tid: 14:50 - 15:15

  • #cms

   Design for fremtiden

   Hva gjør et nettsidedesign godt? Håvard forteller litt om hvilken retning webdesign kommer til å ta fremover og hva det vil si for brukerne.

   Foredragsholder: Håvard Brynjulfsen, ACOS
   Rom: Cosmos 1A
   Tid: 14:50 - 15:15

 • 16.00

 • 19.30

  • Aperitif

   Rom: Mingleområdet
   Tid: 19:30 - 20:00

 • 20.00

  • Festmiddag i bankettsalen

   Rom: Bankettsalen
   Tid: 20:00 - 23:00
   Underholdning: Hemmelig