Kursholdere

Bente Otterdahl Møller
Seniorkonsulent

Bente har lang arkivfaglig erfaring og kompetanse, spesielt fra kommunal sektor. Hun har tidligere jobbet en årrekke i Kongsvinger kommune, både som systemansvarlig for WebSak, samt i flere ulike roller i kommunen. Hennes spesialkompetanse omhandler bl.a. utarbeidelse av rutiner, konfigurering av WebSak med og uten tilpassinger, rådgiving og opplæring. Bente har også en viktig rolle i prosjektarbeidet for de pågående innføringsprosessene av WebSak i NAV og Politiet.

Helge Alsos
Konsulent

Helge er prosjektleder og konsulent innen portal- og selvbetjeningsløsninger. Dette gjelder innen kommuner, statlige foretak og private selskaper. Helge har utviklet avanserte skjema med integrasjon mot fagsystemer og webservicer. 

Håvard Brynjulfsen
Konsulent og webdesigner

Håvard er konsulent og designer innenfor web, innholdsproduksjon og design. Han jobber med ulike kundeprosjekter, og har gjerne flere roller. Dette kan være prosjektleder, designer og informasjons- og kommunikasjonsrådgiver. Håvard jobber også som UI- og UX-designer for noen av produktene ACOS leverer, blant andre ACOS Flow og ACOS CMS.

Maja Dervisevic
Konsulent

Maja har bred arkivfaglig erfaring innen offentlig sektor. Hennes erfaring med kartlegging og videreutvikling av rutiner og arbeidsprosesser, gjør henne til en nyttig støttespiller for brukere av WebSak. Hun har også kompetanse innen veiledning, brukerstøtte og opplæring. 

Ole Ronny Tveite-Strand
Konsulent

Ole Ronny har erfaring med brukeropplæring, testing og rådgivning i forbindelse med implementering av WebSak, samt andre Noark-systemer i blant annet universitets- og høyskolesektoren. Han har også lang erfaring som saksbehandler og har jobbet som kursholder i flere større innføringsprosjekter av WebSak, både hos NAV og i Oslo kommune m.fl.

Thea Karina Nesmann Berntsen
Konsulent

Thea har bred erfaring med systemforvaltning av NOARK-systemer med fremdrifts- og testansvar ved oppgradering og innføring av nye moduler. Hun bistår gjerne med kartlegging av brukerbehov og utforming av løsningsbeskrivelser ved bestilling av integrasjoner og spesialtilpasninger. Thea har erfaring som fagkonsulent og opplæringsansvarlig fra flere WebSak-innføringer. Hun har arkivfaglig bakgrunn og erfaring med prosjektledelse.

Vegard Lund Moseid
Konsulent

Vegard er prosjektleder og konsulent for ACOS Interact. Han har gode kunnskaper om rettslige krav i forvaltningsretten og personvernlovgivningen. Vegard har solid praktisk erfaring med ACOS Interact.