Foredragsholdere fra ACOS

Anders Nedland Røneid
Prosjektleder og interaksjonsdesigner

Anders har tidligere jobbet 10 år som seniorrådgiver og prosjektleder i Direktoratet for forvalting og IKT (Difi). Han har vært med å lage Difi sine krav til offentlige nettsider og tjenester, og har gjennomført en rekke tester basert på disse kravene. Anders er prosjektleder for nettside- og MinSide-prosjekter, samt brukertesting på tvers av prosjekter. 

Anne Myhre
Seniorkonsulent

Anne har jobbet i ACOS siden 2014 og har bred erfaring med innføring og oppgradering av WebSak og ACOS Møte hos vår kunder. Hun har blant annet vært funksjonelt ansvarlig ved innføringen av WebSak hos Politi- og lensmannsetaten. De siste årene har Anne deltatt i utviklingen av WS+ og ny funksjonalitet i WebSak 8. Med 14 års erfaring som saksbehandler i offentlig forvaltning, har Anne også en solid faglig bakgrunn, og hun vet hvor skoen trykker.

Bent-Inge Storheim
Daglig leder

Bent-Inge har vært ansatt i ACOS i 20 år. Han ble daglig leder i 2011, og var før det leder for prosjekt- og forretningsutvikling. Bent-Inge er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Erik Ree
Direktør Salg & Innovasjon

Erik er en av de to grunnleggerne av ACOS og har vært ansatt siden 1997. Han jobber primært med salg og rådgiving innenfor arbeidsprosesser og produktstrategi, og er aktiv med både foredrag og presentasjoner på ulike konferanser og faglige arenaer. Erik har også vært prosjektleder for en rekke innovative prosjekter både i kommunal og statlig sektor. 

Even Syversen
Seniorrådgiver

Even har jobbet i ACOS siden 2002 og er en av de mest erfarne prosjektlederne i ACOS. Arbeidsområdet til Even består primært av prosjektledelse, strategisk systemrådgivning og innføring av WebSak, samt konseptutvikling og større anbudsprosesser. Kompetansen til Even inkluderer også lovverk, forskrifter, IT-standarder, produktkunnskap og integrasjonsstandarder med tilhørende grensesnitt og implementeringsmetodikk. Even har blant annet hatt ansvaret for prosjektinnføringen av WebSak i DSS (departementene), NAV, Politiet, Finanstilsynet og Forskningsrådet.

Geir Hansen
Produktsjef Portal

Geir har lang erfaring med prosjektledelse og rådgiving hos en rekke ulike kundegrupper. Han har 15 års erfaring med web som plattform for kommunikasjon, både som webansvarlig i nasjonale og internasjonale selskaper. Geir har rollen som produkteier i vårt Scrumteam, bestående av 6 utviklere. 

Helge Alsos
Konsulent

Helge er prosjektleder og konsulent innen portal- og selvbetjeningsløsninger. Dette gjelder innen kommuner, statlige foretak og private selskaper. Helge har utviklet avanserte skjema med integrasjon mot fagsystemer og webservicer. 

Håvard Brynjulfsen
Konsulent og webdesigner

Håvard er konsulent og designer innenfor web, innholdsproduksjon og design. Han jobber med ulike kundeprosjekter, og har gjerne flere roller. Dette kan være prosjektleder, designer og informasjons- og kommunikasjonsrådgiver. Håvard jobber også som UI- og UX-designer for noen av produktene ACOS leverer, blant andre ACOS Flow og ACOS CMS.

Ivar Wessel Thomassen
Direktør Fag & Innovasjon

Ivar jobber hovedsakelig med forretnings- og kompetanseutvikling innenfor Dokumenthåndtering, men bidrar også innenfor flere fagområder under Portal og Selvbetjening. Ivar har vært ansatt i ACOS siden 2001 og har lang erfaring fra både Forsvaret og som IT-sjef i Horten kommune. Til daglig bidrar han som rådgiver med en sterk faglig kompetanse, spesielt innenfor kommunal sektor og kommunesamarbeid.

Jan Ivar Moldekleiv
Løsningsarkitekt

Jan Ivar Moldekleiv har vært ansatt i ulike roller i ACOS i over 20 år. Han har i løpet av disse årene vært utvikler, utviklingsansvarlig, produktsjef og er nå løsningsarkitekt for dokumenthåndtering. Jan Ivar har hovedfokus på integrasjonsprosjekter og hvordan vi kan bygge en helhetlig løsning i virksomhetene. Han deltar også i standardiseringsprosjekter i regi av KS og Digitaliseringsdirektoratet.

 

Kamilla Pedersen
Konsulent

Kamilla er en utdannet journalist med god kompetanse på redaksjonelt innhold, kommunikasjon på nett og har et brennende engasjement for hvordan skrive gode tekster på nett. Hun er konsulent innenfor web, innholdsproduksjon, intern- og ekstern kommunikasjon.

Monica Gudmundsen
Leveranseansvarlig

Monica Gudmundsen er en av våre avdelingsledere på Dokumenthåndtering leveranse. Monica har arbeidet med arkivløsninger siden 2007 og har erfaring både med teknisk implementering, prosjektledelse, opplæring, produktledelse og integrasjoner innenfor fagområdet.

Olav Ahrens Røtne
Prosjektleder og UX-designer

Olav er utdannet UX-designer. Han er lidenskapelig opptatt av å bygge nettsider som er enkle å bruke, setter brukeren i sentrum og ivaretar organisasjonens mål. Han har lang erfaring med å kartlegge behov og bryte ned kompliserte problemstillinger. Olav er prosjektleder for nettside- og intranettprosjekter. Fagkonsulent for brukeropplevelse, innhold, strategi, klarspråk og Google Analytics. 

Per-Helge Refvik
Forretningsansvarlig, Dokumenthåndtering

Per-Helge har jobbet i ACOS siden 1998 og har det overordnede ansvaret for produktstrategi og produktutvikling innenfor forretningsområdet Dokumenthåndtering. Per-Helge er utdannet systemutvikler. I tillegg til å lede avdelingen for Dokumenthåndtering jobber han også med oppfølging og rådgiving i større leveranseprosjekter.

Thormod Hellesøy
Forretningsansvarlig, Selvbetjening

Thormod har lang erfaring med prosjektledelse og rådgivning hos en rekke ulike typer kundegrupper. Han har jobbet med forretnings- og produktutvikling i en årrekke, med spesialisering på å analysere arbeidsprosesser og tilrettelegge våre løsninger for den enkelte kunde. 

Tormod Dag Fikse
Produktsjef

Tormod er produktsjef for ACOS sine løsninger for skjema og arbeidsflyt. Han har mye erfaring med å hjelpe ulike virksomheter å digitalisere de tjenester de tilbyr til sine innbyggere, kunder eller egne ansatte. Han har vært med i et stort antall spennende prosjekter med virksomheter i offentlig sektor.

Vegard Lund Moseid
Konsulent

Vegard er prosjektleder og konsulent for ACOS Interact. Han har gode kunnskaper om rettslige krav i forvaltningsretten og personvernlovgivningen. Vegar har solid praktisk erfaring med ACOS Interact.