Lær å lage brukervennlige skjemaer - ACOS AS

Lær å lage brukervennlige skjemaer

Lær å lage brukervennlige skjemaer

  • Skjønner brukerne som skal fylle ut skjemaene deres, hva dere spør om?
  • Skjønner de i neste omgang hvordan de skal svare på det dere spør om?
  • Får de god nok veiledning i skjemaet før, under og etter selve utfyllingen?
  • Er skjemaene deres jevnt over enkle å fylle ut?

Svare du «ja» på alle spørsmålene over, trenger du ikke delta på dette kurset. Svare du derimot «nei», eller kanskje er i tvil på noen av spørsmålene, kan dette være kurset for deg.

Å fylle ut et skjema er ikke et mål i seg selv, men noe brukeren må igjennom for å nå målet sitt. En kjedelig aktivitet som ingen liker. Din jobb som skjemabygger er å gjøre utfylling av skjema så enkel og grei som mulig for brukeren.

Hva lærer du på kurset?

KS og Difi/Digdir har lansert en samling prinsipper som de har kalt «Klart språk i digitale løsninger». Målet med prinsippene er å gi brukerne av digitale løsninger en god brukeropplevelse. De fleste av prinsippene dreier seg om utforming av skjemaer på nett.

I dette kurset lærer du hvordan du konkret kan følge disse prinsippene når du lager skjemaer i Interact. Fokuset er på formulering av tekster i skjemaer – på startsider, i ledetekster, svaralternativer, informasjonstekster, hjelpetekster og kvitteringstekster. Vi kommer også innom grunnleggende funksjonalitet som du kan bruke til å sette prinsippene ut i livet.

Agenda:

  1. Presentasjon av relevante prinsipper, med vekt på å relatere prinsippene til skjemaer i Interact.
  2. Eksempel på konkret bruk av prinsippene: Gjennomgang av et eksempelskjema i Interact. Kursholder demonstrerer og forklarer hvordan prinsippene kan etterleves i Interact.

Meld deg på

Kurset gjennomføres i Teams og varer fra klokken 09:00-12:00.

Det er for tiden ingen planlagte datoer for dette kurset.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har grunnleggende kunnskap om Interact, og som ønsker å lære mer om hvordan du lager brukervennlige skjema.

Hva koster kurset?

Pris pr. deltager er kr. 2.500,- (eks mva).
Dersom flere i samme organisasjon ønsker å delta på kurs, må hver enkelt melde seg på.

Nettkurs - trygt og praktisk

Dette er et digitalt kurs, og du kan delta fra der du er. Du får tilsendt informasjon om hvordan du kobler deg opp i forkant av kurset.

Kursholder

 

 

 

Narve har lang erfaring som nettredaktør, og er spesielt opptatt av at skjemaer skal være brukervennlige. Han har også god erfaring med å holde opplæring i ulike IT-løsninger.