Workshop: Hvordan lage brukervennlige skjema? - ACOS AS

Workshop: Hvordan lage brukervennlige skjema?

Workshop: Hvordan lage brukervennlige skjema?

KS har publisert en rekke råd om «Klart språk i digitale selvbetjeningsløsninger». Rådene har direkte relevans for oppbygning av skjemaer (utforming av startsider, ledetekster, svaralternativer, kvitteringsside, etc.). Gjennom workshopen lærer dere hvordan dere best mulig kan følge disse rådene i ACOS Interact.

Innhold i workshopen:

 • Gjennomgang av prinsipper for brukervennlige skjemaer.
 • Gjennomgang av skjemaer som er endret i henhold til prinsippene.
 • Workshop-del der deltakerne selv redigerer eksisterende skjemaer i henhold til prinsippene.

Hvordan gjennomføres workshopen?

Før workshopen

 1. Kursholder og kunde blir sammen enige om to-tre skjemaer som er aktuelle å endre. Stikkord her kan være at skjemaene er mye brukt, for lite brukt, kompliserte, eller andre forhold.
 2. Kursholder redigerer skjemaene i henhold til rådene fra KS og generelt med tanke på bedre brukervennlighet.

På selve workshop-dagen

 1. Kursholder presenterer kort rådene fra KS og deretter skjemaene han har redigert. I presentasjonen av skjemaene legger kursholder vekt på å begrunne endringene han har gjort ved å vise til hvilke KS-råd endringene oppfyller, eventuelt om det er andre grunner til at han har endret noe i skjemaene.
 2. Dere redigerer et par andre, eksisterende skjemaer dere selv allerede har, i henhold til rådene fra KS. Kursholder gir råd og hjelper til.
 3. Dersom det er tid til det mot slutten av dagen, leder kursholder en gjennomgang i plenum av ett eller to av skjemaene som dere har redigert.

Det er viktig med diskusjon underveis gjennom hele dagen.

Vi vil understreke at dette ikke er et opplegg med vekt på logikk i ACOS Interact, men først og fremst med fokus på tekst, litt på layout (innenfor rammene av ACOS Interact), flyten i skjemaet, og hvordan skjemaet generelt kommuniserer med brukeren.

Hvilke gevinster gir denne workshopen dere?

 • Dere får økt kunnskap om og bevissthet rundt en rekke faktorer som gjør dere bedre i stand til å lage mer brukervennlige skjemaer.
 • Mer brukervennlige skjemaer kan gi både mer fornøyde brukere, færre telefoner til servicetorget og bedre data til saksbehandlerne.
 • Dere får en forbedret utgave av de to-tre skjemaene som kursholder går gjennom og redigerer. Mer om dette finner dere i punktet under som handler om gjennomføringen.

Opplæringsmateriell

 • en presentasjon som viser hvordan KS-rådene kan relateres til å lage skjemaer i Interact
 • en forbedret utgave av de to-tre skjemaene som kursholder går gjennom og redigerer

Denne workshopen passer for

Dere som har erfaring med Interact, har laget en del skjemaer, og som nå ønsker å lære hvordan dere kan gjøre skjemaene mer brukervennlige.

Varighet

Kurset varer i 1 dag, og det er plass til 12 deltagere.
Dato avtales mellom dere og kursholder.

Kursavgift

Kr 20.000 eks. mva + reisekostnader (reisetid, reiseutgifter og eventuell overnatting).
Prisen inkluderer en god del forarbeid av kursholder i form av gjennomgang og redigering av skjemaer, som beskrevet i kursbeskrivelsen.