WebSak - Forbered, gjennomfør og administrer møter i Møte+

På dette kurset får du en gjennomgang av hvordan et møte gjennomføres i Møte+ og Møteportal+ 

Løsningen er sømløst integrert med WebSak+ og med Møteportalen for politisk/administrativ møtehåndtering. Møte+ har også voteringsfunksjonalitet og automatisk publisering til Innsyn, eInnsyn, Min side og CMS.

Gjennomgangen er visningsbasert, som betyr at du ikke får trykke i systemet selv. Men det er selvfølgelig mulig å spørre kursholder underveis. 

Kurset passer for deg som jobber, eller har jobbet i tidligere versjoner i ACOS Møte/Møte+ og Møteportal+, men også for deg som vil vite litt mer om mulighetene som finnes i løsningene. 

Innhold i kurset:

WebSak+

 • Opprette saksdokument
  • Legge til vedlegg
  • Melde saken opp til et utvalg
  • Sende til godkjenning
  • Dokumentet godkjennes og ferdigstilles
  • eSignering av protokoll

Møte+

 • Opprette møtet
 • Forberede møtet
  • Sette opp saksliste
  • Lage møteinnkalling
  • Publisering
 • Gjennomføre møtet
  • Talerliste
  • Votering
  • Behandling og vedtak
  • Innstilling til neste møte
  • Frammøteliste
  • Møteprotokoll
  • Påføre vedtak
  • Vedtaksoppfølging
    

Du får også noen tips til hvordan møtesekretær og møtedeltaker kan samhandle digitalt før, under og etter et møte .

Tidspunkt: Onsdag 24. april kl. 13:00 – 16:00
Møterom: Satelitt
Pris: Kr. 1490,- eks mva.

Kursholder:
Bente Paulsrud Otterdahl Møller, ACOS