Søk+ og styringsdata: Gjenfinning og visualisering av informasjon i WebSak

Kurset gir deg en gjennomgang av funksjonalitet, bruk og administrasjon av Søk+ og Styringsdata. 

Gjennomgangen er visningsbasert, som betyr at du ikke får trykke i systemet selv. Men det er selvfølgelig mulig å spørre kursholder underveis.  

Kurset passer best for arkivarer og systemadministratorer. 

Innhold i kurset:

 • Søk+
  • Hva er Søk+ og hvordan kan det brukes?
  • En kjapp titt under panseret
  • Gjennomgang av forskjellige søk på sak-, dokument- og filnivå
  • Administrasjon av Søk+
 • Styringsdata
  • Hva er Styringsdata?
  • Arbeidsbordet
  • Rapporter
  • Flater
  • Hvilket typer rapporter og flater kan være nyttige for din virksomhet?
 • Hva indekseres?
 • Hva kan vi søke etter?
 • Filtrering av søketreff
 • Operatører i Søk+
 • Endre og lage nye søkeoppsett
 • Distribusjon av søkeoppsett
 • Filtrering og navigering
 • Hvordan bygge rapporter fra bunnen av
 • Hvordan sette sammen rapporter i en flate
 • Distribusjon av flate

 

Tidspunkt: Onsdag 24. april, kl. 13:00 – 16:00
Møterom: Comet
Pris: Kr. 1490,- eks mva.

Kursholder:
Andreas Anker, ACOS