Grunnleggende kurs i Interact+

Kurset vil gi deg inspirasjon, tips og gode innspill til videre arbeid i Interact+. Etter gjennomført kurs vil du kunne ta nye skritt i arbeidet med å digitalisere tjenestene i din organisasjon.

Kursholder vil klikke seg gjennom løsningen, og blant annet komme nærmere inn på følgende temaer: 

  1. Hvordan bygge gode skjema i Interact+
  2. Hvordan samle inn strukturerte data i skjema
  3. Hvordan avlevere data til arkiv el. på en god måte


Tidspunkt: Onsdag 24. april kl. 13:00 – 16:00
Møterom: Sirius
Pris: Kr. 1490,- eks mva.

Kursholder:
Narve Strand og Ingrid Våge Hovland ,  ACOS